Skapa en API-plattform

Genom att publicera APIer så kan ett företag skapa en plattform som både de själva och andra kan använda för att snabbare svara på nya krav, möjliggöra nya partnerskap, effektiviseringar och mycket mer. Det är inte lätt att skapa en sådan API-plattform, det är framförallt inte lätt att skapa en framgångsrik plattform. Min Nordic APIs medgrundare Travis Spencer har summerat vad som krävs i 2 Changes that will Transform your Business into an API Plattform for Growth. Här kommer en kort sammanfattning av inlägget…

##Inte bara IT

Man måste man få med hela organisationen, inte bara IT-avdelningen. Utan stöd från ledningen så kommer man att misslyckas eftersom då kommer förr eller senare någon chef att sätta stopp för projektet. Det är också viktigt att konstant marknadsföra APIet internt så att alla från säljare till kundtjänst vet vad som pågår. Är API-plattformen framgångsrik så kommer den ju att påverka hela organisationen, alltså måste alla vara med i loppen och veta vad som pågår och varför ett API är viktigt.

##Återanvänd

Det finns ofta många gamla IT-investeringar som man kan återanvända för att skapa hela eller delar av en API plattform. Det finns ingen som faktiskt säljer en API plattform (även om en del påstår det), utan den byggs upp av många olika delar. Använd nya säkerhetslösningar och API Management för att knyta ihop de system som redan finns.

Diskutera gärna Travis inlägg på Hacker News. Detta är ett litet experiment så låt mig gärna veta om ni gillar denna typen av korta inlägg som sammanfattar längre blogginlägg från andra källor.