API Måndag – Lantmäteriet & Minecraft, Fastighets-API, Google Maps uppdatering

Veckans sammanfattning av vad som har hänt under veckan i öppna data och API-världen är lång, för nu händer det mycket. Lantmäteriet släpper öppna data i Minecraft, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) släpper ett nytt API och Microsoft, Google samt Overview News uppdaterar sina APIer. Följ @andreaskrohn på Twitter för ännu mer intressant läsning om APIer och öppna data.

Öppna data i Minecraft

Hur får man uppmärksamhet runt geografisk öppna data? Alla kan ju inte läsa GeoJSON utan problem. Man gör som tex Danmark och Helsingborg redan har gjort, nämligen använder öppna data för att återskapa verkligheten i Minecraft. Detta jobbar just nu Lantmäteriet på och den 18 december i år kommer hela landet att återskapas i Minecraft. Detta bygger på kartor och höjddata som Lantmäteriet släpper öppet 2016. Här är en video på hur det kan komma att se ut…</p>

Fastighets-API

SABO har släppt fastMarket, en marknadsplats för fastighetsbolag och IT-leverantörer för att digitalistera fastighetsbranchen. Det är inte bara en marknadsplats utan även ett API för att integrera olika fastighetssystem. Detta API är en ny braschstandard som möjliggör för system att prata med varandra på ett nytt sätt och skapa nya applikationer.

Detta är ett fantastiskt initiativ av SABO och om det funkar så kan vi alla tjäna på det. Istället för att ha data om fastigheter i olika system så kan nu potentiellt alla fastighetssystem prata med varandra. Förhoppningsvis så kommer detta att öka innovationshastigheten i den svenska fastighetsbranschen ordentligt.

Trafik i Google Maps APIer

Google har utökat sina APIer runt Google Maps. En del funktionalitet som tidigare endast har varit tillgänglig för stora betalande kunder finns nu tillgängliga i deras Standard Plan som ger tillgång till 2500 anrop/dag gratis.

Trafikinformation finns nu med i Directions APIet och Distance Matrix APIet. Med detta ger Google tillgång till data om hur lång tid en resa planeras ta, inklusive om det är trafik eller inte. Detta är verkligen användbart för alla som använder Google Maps APIer för reseplanering.

Nyhets-API för Norden

Vi på Overview News har utökat vårt nyhets-API. Så gott som alla redaktionella nyheter i Sverige är redan tillgängliga via APIet och nu finns även nyheter från Danmark, Finland, Norge och Storbritannien tillgängliga. Är du intresserad av att övervaka eller analysera vad media skriver om så är det bara att be om en gratis utvärderingsnyckel för att sätta igång.

Project Oxford

Microsoft har uppdaterat APIerna från sitt AI-projekt Oxford. Nytt är Emotion API som identiferar om personer på en bild är glada, arga, sura etc. Även Oxfords Face API har förbättrats, bla för att ännu bättre kunna uppskatta ålder på de personer som finns med på en bild.

Internetdagarna & News Impact Summit

Måndag – tisdag nästa vecka är det dags för årets upplaga av Internetdagarna i Stockholm. Själv kommer jag att presentera den öppna data vi jobbar med i Helsingborgs stad på Internet och staden.

Tisdag nästa vecka så konkurrerar Internetdagarna med News Impact Summit, också i Stockholm. Det är en konferens om hur data (bla öppna data) kan användas i journalistik och nyhetsrapportering arrangerad av bla. Google News Lab.

Jag hoppas vi ses på något av dessa konferenser!