API Måndag – Open API Initiative, Dropbox, Unsplash

Under veckan som gått så har det hänt en hel del vad gäller hur APIer kan beskrivas, Dropbox har släppt en ny versiona av sitt API, Unsplash har släppt ett nytt API och det är många hackathons på gång. Givetvis räknar jag med att vi ses på News Remixed på söndag.

Swagger, RAML, Open API Initiative…

Swagger och RAML är två olika specifikationer på hur man kan beskriva ett API. Dessa beskrivningar kan sedan användas för att skapa interkativ dokumentation, generera SDKer, hantera APIets livscykel etc. Denna veckan har konkurrensen mellan de två specifikationer blivit ännu mer intensiv.

SmartBear, företaget som äger Swagger, har skänkt specen till nya Open API Initiative. Open API är ett konsortium där bla Google, 3Scale, Apigee, IBM och PayPal ingår och det konsortsiet ska driva utvecklingen av Swagger vidare. Det betyder att det ligger många stora namn och mycket kraft bakom Swagger.

Samtidigt så har RAML v1.0 släppts och API Workbench, ett API IDE, har släppts av MuleSoft (företaget som är ledande bakom RAML). Det ska bli intressant att se hur utvecklingen blir med Swagger/Open API vs RAML i framtiden. Det händer i alla fall en hel del.

Dropbox API v2

Dropbox har haft v2 av sitt API i preview sedan i april men nu finns det tillgängligt för alla. Nu har att varje fil nu har ett unikt id, APIet har bättre hantering av delade länkar och mappar och en hel del annat. Läs mer i Dropbox API-dokumentation eller testa APIet i Dropbox API Explorer.

Unsplash API

Unsplash har länge varit en av mina favoritkällor för fantasiska foton, själv behöver jag en hel del för mina presentationer om APIer och öppna data. Nu har Unsplash även ett API där man kan söka bland deras 30000 foton och ladda ner dessa bilder. Nu är det bara att vänta på en hel massa skärmsläckare som bygger på Unsplashfoton, kanske något för nya Apple TV.

Hackathons

Under den kommande veckan så är det en hel del intressanta hackathons på gång. Själv är jag med och arrangerar News Remixed i Helsingborg söndagen 15/11. Där ska vi experimentera med nyheter och se vad vi kan skapa för nytt tillsammans med just nyheter. Lördag-Söndag i Sundsvall på Midhack så handlar det också om nyheter, framtidens journalistik och öppna data.

På måndag 16/11 är det Voice Hackathon i Stockholm. Där handlar det inte om nyheter utan om telefoni och röstsamtal.