API Måndag – mobil ehandel, skolmat, API-testning

I veckan som har gått så har Stripe kommit ut med ett nytt API för mobil ehandel och skolmatsmenyer från hela landet finns nu som öppna data. Dessutom så går att testa APIer ifrån Excel och att översätta ett API beskrivningsformat till ett annat. Ännu mer om APIer och öppna data får ni om ni följer @andreaskrohn på Twitter.

API för mobil ehandel

Betalningslösningen Stripe har lanserat ehandels-APIet Relay. Med APIet så kan ehandlar registrera sina produkter och sedan enkelt sälja dem i mobilappar, antingen i andra appar som hämtar data från Relay eller i sina egna appar.

Intressantast för många ehandlare kommer antagligen att vara möjligheten att sälja produkter direkt i tweets. Detta är möjligt genom Stripes partnerskap med Twitter. Vi som inte är ehandlare kan alltså se fram emot tweets med “Buy buttons” i.

Skolmatsmenyer i JSON

Som ni kanske vet så har jag varit inblandad i Open Meal Information projektet en längre tid. Där har vi skrivit en specifikation för hur matinformation (menyer, näringsvärden etc) kan publiceras som öppna data. Projektet drivs av Örebro kommun och målet är att ta fram en standard som sedan företag som levererar skolmatstjänster till landets kommuner kan implementera. På så sätt så skapas ett nationellt API för skolmatsmenyer.

Nu har dataleverantörerna Mashie och Din Skolmat implementerat specen, vilket innebär att det för en väldigt stor del av Sveriges skolor nu har sina skolmatsmenyer tillgängliga i JSON och iCalformat. Här är tex en lista med Helsingborgsskolor som nu har sina menyer tillgängligt som öppna data. Örebro har också publicerat en liknande lista.

Som utvecklare så finns det alltså väldigt mycket data från hela landet att börja leka med. Det är bara att läsa Open Meal specen och sätta igång. Är du förälder till skolbarn, jobbar i skolan eller på en kommuns skolförvaltning så börja sprida informationen om denna lösning. Alternativt så börjar hålla koll på vad barnen äter i Outlook, Google Calendar eller någon annan kalender som kan läsa iCal.

API Description Transformer

Det finns många sätt att beskriva APIer idag, bla Swagger, API Blue Print, RAML och WADL. Det kan vara överväldigande att veta var man ska börja och vilka verktyg man ska använda om man vill beskriva sitt API på ett strukturerat sätt. Vill man använda Apiarys olika verktyg så är det API Blueprint som gäller, men vill man använda andra verktyg för att tex generera exempelkod så är det Swagger eller RAML som gäller. En lösning på detta i-landsproblem är att automatiskt konvertera mellan olika format med API Transformer. Skicka in Swagger och få ut API Blueprint exempelvis.

Testa APIer via Excel

Webtesting.io är ett testverktyg för att testa allt från webbgränssnitt till säkerhet och nu även för att testa JSON APIer. Testverkyget använder Microsoft Excel som frontend. I ett Excelblad anger man vilken URL som ska kallas, hur API-svarat förväntas se ut etc. och sedan kör man testarna i Excel. Det ser intressant ut men jag har inte själv testat det eftersom det kärvs den senaste versionen av Microsoft Windows för att kunna köra Webtesting.

Förövrigt så ansera jag att ni bör använda Sveriges bästa nyhets-API, om inte annat för att det är det APIet jag nu spenderar väldigt mycket tid på att utveckla.