API Måndag – API-katalogen och generera API-kod

Denna måndags sammanfattning av API-nyheter handlar om att svenska API-katalogen har fått nytt liv och om hur man enkelt kan generera programmeringskod för att anropa APIer…

Generera kod med Postman

Postman har under många år varit ett verktyg jag har använt dagligen. Det är en Chrome app som gör det enkelt att testa API-anrop och jag rekommenderar er alla att använda det om ni jobbar med APIer. Nu har Postman lagt till funktionaltiet för att generera kod för de API-anrop man gör. Det går att generera kod i 15 olika programmeringsspråk, tex JavaScript, Go, Java, PHP, Python, Ruby, C# och Objective-C.

Detta är ett exempel på genererad Rubykod för att anropa Overview News APIet:

require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://api.overviewnews.com/v1/search.json?key=XYZx&q=nyheter")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = http.request(request)
puts response.read_body

Det är inte svårt att skriva kod för att anropa APIer, men det är ännu enklare att få den genererad, speciellt om man inte är van att koda. Ytterligare en anledning att använda Postman.

API-katalogen lever

Svenska API-katalogen är ett av mina gamla projekt som tyvärr har fått lida av att jag blir inblandad i nya projekt. Tack vare stöd av 46elks i form av tid så börjar nu API-katalogen leva igen. Vi ligger efter vad gäller att lägga till nya APIer och att uppdatera de APIer som listas i katalogen, men vi håller på att gå igenom det för att få en så uppdaterad och levande katalog som möjligt.

Saknas det något API i API-katalogenlägg gärna till det så att vi kan ha en så komplett lista på svenska APIer som möjligt. Målet är att inspirera och göra det enkelt för utvecklare att hitta de APIer de behöver.

Vad har jag missat?

Det finns säkert mer att skriva om vad gäller APIer och öppna data än bara API-katalogen och Postmans nya features. Vad har jag missat? Tipsa mig gärna i framtiden om saker som ni vill att jag ska skriva på. Antingen via email eller på twitter