API Måndag – Wunderlist API och OpenFDA

Veckans API-nyheter handlar om ett API för en att-göra app och en öppna data tävling om medicinska bieffekter…

Todo: Använd ett API

Att göra/planeringsverktyget Wunderlist har släppt ett API som gör det möjligt att hantera todo tasks, användare, filer etc. Redan från början så har flera partners använt APIet för att integrera med Wunderlist – bla Sunrise, Slack och Zapier. Letar du efter en att-göra lösning med maximala intrationsmöjligheter så ligger nu Wunderlist väldigt bra till.

Gillar också tydligheten i Wunderlists API Brand Guidelines. Det är en hel del man som utvecklare måste tänka på, men istället för att gömma det i långa legala texter (som jag själv har varit skyldig till, sorry) så visar Wunderlist tydligt vad man får och inte får göra med deras varumärke.

OpenFDA

För ungefär ett år sedan skrev jag om OpenFDA, Amerikanska Food & Drug Administrations välgjorda öppna data initiativ. Där tillhandahåller de värdefull data om mediciner, bieffekter, matprodukter, medicinsk utrustning och mer.

Nu har de lanserat en tävling för att få fler att använda den publicerade datan. De delar upp tävlingen i en forskningsdel och en konsumentdel. Det ska bli intressant att se vad som skapas i tävlingen framöver.