API Måndag – Hack for Sweden, Personify & Watson

Denna veckas API-nyheter handlar om det kommande Hack for Sweden och ett intressant bibliotek som kombinerar IBM Watson och Twitter. För gott om intressanta länkar om öppna data och APIer hela veckan lång så följ @andreaskrohn på Twitter.

Hack for Sweden

14–15 mars är det dags för Hack for Sweden för andra året i rad. Det är ett öppna data hackathon arrangerat av en lång rad myndigheter, tex Lantmäteriet, SCB, Riksantikvareämbetet och Försäkringskassan. På torsdag är det möjligt att anmäla sitt lag på max 4 personer för att tävla om vem som kan använda öppna data för att skapa affärsnytta, bästa visualisering och bäst nytta för allmänheten.

Tyvärr så ligger Hack for Sweden åter igen på samma datum som en utomordentliga konferensen WebCoast i Göteborg. Ska ni inte till Hack for Sweden så rekommenderar jag verkligen att ni spanar in WebCoast.

Personify

Vanligtvis skriver jag inte om programmeringsbibliotek som använder APIer, men detta är för intressant för att inte nämna. Personify.js är ett javascriptbibliotek som gör det enkelt att använda IBM Watson med data från Twitter. Bland annat så är det möjligt att klassificera en användares personlighetsdrag, utvärdera en användares personlighet baserat på de senaste tweeten, översätta tweets mellan flera oika språk och mycket mer.