Använd Twitter i realtid med nya User Streams API

Twitter har börjat med att testa ett nytt streaming API – “User Streams” . User Streams APIet låter utvecklare få realtids uppdateringar för en given användare istället för att anropa Twitters REST API hela tiden. Detta nya API är främst tänkt för desktop klienter som i realtid kan få uppdataringar om bla tweets, retweets, direct messages, friendship events (har du fått en ny vän) och favoriter.

User Streams API Preview

Med REST APIet så finns det rate limits (som startar med 350 anrop/timmen), men eftersom User Streams APIet endast är en öppen HTTP uppkoppling så finns det inga sådana begränsningar. APIet är tillgängligt för alla att experimentera med, men det är inte tillåtet att släppa produkter som använder det ännu eftersom APIet är i preview. För tillfället så är det endast TweetDeck och Echofon som har tillgång till det nya APIet för produktion, vill du testa deras User Stream previews så måste du anmäla dig (här för TweetDeck och här för Echofon). Vanliga dödliga (= utvecklare som inte jobbar för TweetDeck eller Echofon) kommer troligtvis att kunna börja använda User Stream APIet på riktigt i slutet av året.

Site Streams API kommer snart

Eftersom många klienter kommer att använda det nya User Stream APIet så kommer det att finnas mer kapacitet för Twitters REST och Search API. Detta kommer förhoppningsvis att leda till större stabilitet för dessa APIer vilket är en bra nyhet för alla oss som använder dem. Om man behöver ha realtidsdata för flera användare, dvs flera User Streams, så kommer det ytterligare ett nytt Twitter API som heter Site Streams. Ännu finns inte några detaljer om när det kommer att finnas tillgängligt eller hur det kommer att funka.