Vilken skillnad några få ord gör – Sveriges Radios API-villkor

Sveriges Radio har precis uppdaterat licensvillkoren för sitt öppna API. Endast några få ord har tagits bort, men dessa få ord gör en ofantlig skillnad. Detta är de gamla användarvilkoren:

“Materialet som tillhandahålls via API är endast för icke-kommersiellt bruk, och får inte användas på ett sådant sätt att det skulle kunna skada Sveriges Radios trovärdighet.”

Jag har tidigare klagat på just dessa villkor, speciellt på “endast för icke-kommersiellt bruk” eftersom jag tycker det är en alldeles för otydlig formulering. Vad är kommersiellt? Är det kommersiellt att använda Sveriges Radios API på en sida som visar Googleannonser eller i en iPhone app med in-app purchases? Ingen visste säkert, inte ens Sveriges Radio. Denna oklarhet, plus givetvis faktumet att man inte fick tjäna pengar på APIet, påverkade garanterat användningsgraden av APIet negativt.

Nya villkoren

Nu har Sveriges Radio tagit bort just dessa ord, och de nya villkoren lyder så här:

“Materialet som tillhandahålls via API får inte användas på ett sådant sätt att det skulle kunna skada Sveriges Radios oberoende eller trovärdighet.”

Fritt fram att tjäna pengar alltså. Visa dem att de gjorde rätt genom att använda deras API. Det går att hitta ljudlänkar till både livesändningar och inspelat material, få fram låtlistor, hämta unik trafikinformation, sport, nyheter och mycket mer. Det är en en guldgruva av information som jag tror att många existerande applikationer kan berikas med och som många nya applikationer kan byggas på.

Tyvärr är Sveriges Radios villkor inte 100% tydliga ens efter uppdateringen. “Skada Sveriges Radios oberoende eller trovärdighet” kan ju betyda nästan vad som helst. Men förändringen är ett stort steg i rätt riktning. Jag vet att det inte var lätt att få igenom en sådan förändring av villkoren och jag applåderar API-teamet på Sveriges Radio för att de har lyckats.

Vikten av bra användarvillkor

Ett API i sig är meningslöst. En applikation som bygger på ett API är i sig också meningslös. Nyttan och värdet uppstår när någon använder applikationen som bygger på APIet. Det finns många utmaningar på vägen till att skapa detta värde och ett APIs användarvillkor är en sådan, ofta ignorerad, utmaning. Gör det möjligt för de som använder APIet att faktiskt använda APIet, ställ inte krångliga, otydliga eller aggressiva juridiska paragrafer i vägen.

Detta är en av de stora anledningarna att jag var med i projektet för att ta fram svensk API-licens, en gratis open source licens för alla som publicerar ett API. Behöver du själv användarvillkor för ditt API så rekommenderar jag att du tar en titt på apilicens.se.