Vemringde API – spamfilter för IP-telefoni

Förra veckan skrev jag om Missatsamtals API och sedan blev jag kontaktad av Carl-Fredrik Herö som driver en liknande tjänst på Vemringde.se, även han med ett API! På vemringde.se så kan man söka efter ett telefonnummer och se om andra har rapporterat att det är telefonförsäljare som ringde, man kan givetvis också rapportera in misstänkta nummer själv.

Vemringde API

Varför behövs ett API?

APIet kommer sig av att Carl-Fredrik upptäckte att det disskuterades på olika IP-telefoniforum hur man bäst kunde extrahera informationen från vemringde.se. Genom att göra informationen på webbsidan tillgänglig via ett API så blir det enklare för dem som vill använda datan om telefonnummren, dessutom så får Carl-Fredrik bättre statistik om hur hans tjänst används.

APIets två delar – sök och lista

Med APIet så kan man göra två olika saker – man kan söka efter information om ett speciellt telefonnummer och man kan ladda ner en lista på alla nummer som finns i vemringdes databas.

Med sökningen kan man tex ta reda på namnet på ägaren av telefonnummret samt lite enkel statistik om nummret. Anropet http://api.vemringde.se/?q=098075166&e=1 returnerar texten “radiotjänst”.

Listdelen av APIet är till för att hämta hem en lång lista nummer som sedan kan användas i andra lösningar utan att vemringdes API anropas hela tiden. Tex kan man använda den för att bygga upp en lokal blacklist för en IP-telefonilösning. Formatet man får tillbaka från ett API-anrop är antingen text, en lista med vCards (redo att importeras till en mobiltelefon tex) eller en färdig Asterisk blacklist för att användas i open source IP-telefonisystemet Asterisk. Det finns redan ett exempel på en Asterisk modul som använder data från vemringdes API, nämligen Superfecta Callerid.

Anropet http://api.vemringde.se/?task=list&format=vcard&&n=7&limit=10 returnerar en fil innehållande vCards för de 10 vanligaste nummren med mer än 7 rapporterade samtal.

För fler detaljer om APIet se dokumentationen på vemringde.se.

Fler svenska APIer

Att nichade och relativt små svenska tjänster som Vemringde.se och Missatsamtal.se nu båda har APIer är väldigt kul att se. Dessutom så har Booli precis har kommit ut med ett API och flera stora företag (SvD, DI etc) tillhandahåller APIer för 24 Hour Business Camp i slutet av Oktober. Det verkar som om hösten och vintern ser väldigt ljus ut för alla oss som gillar APIer och som ser fram emot vad som kan skapas nu när all denna funktionalitet finns lättillgänglig.