Txting SMS API

SMS är en viktig kommunkationskanal. Det finns många system och appar som skulle kunna vara bättre genom att på ett smart sätt använda SMS. Varför inte skicka en leveransavisering från ditt e-handelssystem eller skicka ut ett nytt lösenord för ditt CMS via SMS istället för via email? Lösningen finns och lösningen är givetvis ett enkelt API.

SMS API

Med Txtings SMS API så kan man skicka SMS med bara ett enkelt REST anrop, här är ett exempel:

GET http://www.txting.se/sms/api/?user=...&passwd=...&to=46708123123&msg=mashup.se&from=46709123123

Skapa ett konto på Txting för att få användarnamn och lösenord. To och from är de mobilnummer som SMSet ska skickas till och från och msg är det URL encodade meddelande som ska skickas. Som svar får man tillbaka meddelandets unika ID. Detta ID kan sedan användas för att matcha den leveransinformation som Txting skickar till en callback funktion när SMSet är levererat. URLen på callback funktionen anges i ens profil när man är inloggad (Inställningar > Ändra profil > Callback URL).

SMSa 1100 mobiloperatörer

Txting är byggs i PHP med ramverket CodeIgniter och de aggregera tjänster från flera olika håll och idag stödjer de 1400 mobilnät och 1100 operatörer världen över. Givetvis kan man kontakta mobiloperatörer direkt men då finns det ofta krav på att man skickar väldigt stora volymer och dessutom så krävs det ofta mer jobb från utvecklaren. På Txtings framtida roadmap för APIet finns bland annat att kunna använda SMS mallar och en Mail-to-SMS funktion.

10 gratis SMS till alla mashup.se läsare

Att skicka ett SMS via Txting kostar 50 öre + moms, utan startavgifter eller månadskostnader. Vill ni börja experimentera med Txtings API redan idag så registrera er, logga in och gå till ekonomi > fyll på saldot > kampanjkod och använd kampanjkoden “mashup.se” (utan fnuttar). Då har ni 5 kr, dvs 10 SMS, att experimentera med.

Andra SMS APIer

Detta är endast ett av de svenska APIer som hanterar SMS, just nu håller jag på att testa ett annat så se fram emot ett nytt inlägg snart. Denna typ av APIer är populära i USA, där det bästa exemplet antagligen är Twilio som bland annat erbjuder SMS via API. Exempel på vad som kan göras med Twilios API är att öppna en garagedörr via SMS.

Har du några lika innovativa ideer där Txtings SMS API eller liknande APIer skulle kunna passa in?