Google+ har äntligen fått ett API

Enda sedan första dagen då Google+ lanserades så har utvecklare krävt ett API, vilket också utlovades av Google. Idag så har äntligen de första delarna av APIet släppts.

Få tillgång till APIet

För att börja testa APIet så måste man aktivera Google+ APIet i Google API Console. Eftersom APIet nu endast är till för att testa och ge Google feedback så får man nu bara 1000 anrop/dag.

Än så länge så har man bara tillgång till att läsa publik data. Antingen så använder man en API nyckel som man får via Google API Console eller så loggar man in via Oauth 2.0. Själva APIet är REST och returnerar JSON.

Metoder

För att hämta publik information om en användare så kallar man _https://www.googleapis.com/plus/v1/people/?key=_. Är man inloggad via OAuth så byt ut API nyckeln (“_key_” parametern) mot “_access_token_” istället.

Förutom publik information om en användare så kan man också få tag på en lista av en användares publika aktiviteter via _https://www.googleapis.com/plus/v1/people//activities/public_. För mer info om en given aktivitet så kallar man _https://www.googleapis.com/plus/v1/activities/_

Mer om dessa metoder finns i Google+ API dokumentationen

Det finns klientbibliotek för PHP, Ruby, Python, Objective-C. NET och andra språk.

Så nu finns det inga ursäkter, låt hackandet börja!