Bloggys sök API

Microbloggtjänsten Bloggy har sedan förra veckan ett förbättrat sök API som komplement till det

Bloggys existerande API, mycket likt Twitters (mer om Twitters API här). Med detta API kan man söka efter Bloggyinlägg som innehåller vissa ord, är från vissa användare eller från vissa grupper.

Söka på Bloggy via APIet

Formatet för varje API förfrågan är: http://search.bloggy.se/search.<format>?q=<sökterm>

De möjliga formaten är “atom” och “json”. En sökning för inlägg som innehåller ordet “mashup” och som returnerar svaret i atom format ser alltså ut så här: <a href="http://search.bloggy.se/search.atom?q=mashup">http://search.bloggy.se/search.atom?q=mashup</a>

För att söka bland inläggen från en användare eller inom en grupp så finns parametern “from”. Detta är alltså min egosökning efter alla mina bloggy inlägg: <a href="http://search.bloggy.se/search.atom?q=from:andreaskrohn">http://search.bloggy.se/search.atom?q=from:andreaskrohn</a>

Kombinera flera söktermer

Det går att kombinera flera söktermer genom att helt enkelt lista dem i förfrågan. <a href="http://search.bloggy.se/search.atom?q=from:andreaskrohn+api">http://search.bloggy.se/search.atom?q=from:andreaskrohn+api</a> returnerar alltså alla min inlägg som innehåller ordet “api”.

Vill man göra en lite mer avancerad sökning så kan man använda nyckelorden AND och OR. Följande anrop returnerar inlägg som innehåller antingen ordet “mashup” eller ordet “helsingborg”: <a href="http://search.bloggy.se/search.atom?q=mashup+OR+helsingborg">http://search.bloggy.se/search.atom?q=mashup+OR+helsingborg</a>

JSONP Callbacks

Vill man använda detta APIet så är det givetvis mycket praktiskt att kunna använda callbacks, därför så stödjer Bloggys API JSONP Callbacks. Det betyder att man i sökförfrågan anger vilken javascript funktion som ska exekveras när anropet returneras. Om anropet http://search.bloggy.se/search.json?callback=minfunktion&q=mashup görs via javascript så kommer javascript funktionen minfunktion() att anropas med APIets svar som input parameter. För mer om hur man använder JSONP för att bygga mashups hittar du på Cross-domain communications with JSONP, Part 1: Combine JSONP and jQuery to quickly build powerful mashups.

Har du byggt en mashup med Bloggys API, hör i så fall av dig så skriver jag gärna ett inlägg på mashup.se!