Akismet API – bekämpa spam

Alla som driver en webbsajt vet att spamkommentarer är ett av de största problemen, men det är rätt enkelt att bekämpa.

Akismet är en tjänst för att bekämpa spam som har utvecklats av Automattic, företaget bakom bloggplattformen WordPress. Akismet har under många år använts av WordPress bloggar för att kontrollera om en ny kommentar är spam eller inte. Det är också möjligt att använda Akismet som en web service för att bekämpa spam även om man inte använder WordPress. Oavsett vilket sätt du väljer att använda Akismet så behöver du en WordPress API Key, see nedan för mer detaljer.

Akismet API

Skicka innehållet av en ny kommentar, tillsammans med författarens emailaddress, IP och lite annat smått och gott. Akismet analyserar sedan denna information och skickar tillbaka “true” om det är spam och “false” om det inte är spam. Hur analysen går till och varför ett meddelande blir kategoriserat som spam får man inte veta något om.

Det enklaste sättet att använda Akismets API är att använda en av de redan existerande implementationerna. Det finns färdiga kodbibliotek för Python, PHP, .NET, Ruby on Rails, Drupal, Joomla etc. Hela listan på kodbibliotek finns på http://akismet.com/development/.

Om du verkligen vill kalla Akismets API direkt från din egen kod så finns det ett antal URLer som du måste skicka POST requests till:

  • rest.akismet.com/1.1/verify-key – för att verifiera att din API Key är giltig (see nedan för mer information om APK Key).
  • api-key.rest.akismet.com/1.1/comment-check – för att kolla om en kommentar är spam eller inte
  • api-key.rest.akismet.com/1.1/submit-spam – om Akismet kategoriserar en kommentar som icke-spam, men du vet att det är spam så kan du skicka in spamkommentaren via denna URL. Det är ett av sätten Akismet kontinueligt lär sig att känna igen spam trots spammarnas outtömliga kreativitet.
  • api-key.rest.akismet.com/1.1/submit-ham – om Akismet kategoriserrar en kommentar som spam, men du vet att det inte är spam, så kan du informera Akismet om det via denna URL.

Alla dessa POST requests har givetvis POST parametrar också, see http://akismet.com/development/api/ för alla detaljer.

WordPress API Key

Om du vill använda Akismet, från WordPress eller på annat sätt, så måste du ha en giltig WordPress API Key för att identifiera dig. Att skaffa en sådan nyckel är gratis för privatpersoner, men om du tjänar mer än $500/månad på din blog så kostar det $5/månad för en nyckel och om du är ett större företag så är det dyrare. Man skaffar sig en nyckel genom att registrera sig på WordPress.com. När man väl är registrerad så måste du logga in och gå till “My Account” och sedan “Edit Profile”, där hittar du din unika API Key som du kan kopiera och använda.