TrendMaze – analysera artisters popularitet på nätet

Genom att använda mashuptekonologier och nytänkande så gör analysverktyget Trendmaze det lätt att få en översikt över hur populär en musikartist är på nätet. Detta behov identifierades i ett forskningsprojekt som

MusicLink (företaget bakom TrendMaze) genomförde 2007 där man tittade på hur skivbolagen samlar in och använder information om musikanvändning och artisters popularitet online. Alla bolag gjorde på olika sätt, många gick in dagligen på MySpace, Last.fm, iTunes etc, vilket är tidsödande och det är svårt att effektivt analysera den insamlade datan. Detta arbetsflöde automatiserar Trendmaze och ett av resultaten är att TrendMaze har blivit utnämnt till en av de mest lovande affärsideerna inom musikbranchen på MusicAlly/MidemNet Music Showcase 2008.

Jag har pratat med Daniel Johansson på TrendMaze om hur projektet startade, hur det fungerar och vad framtidsplanerna är. Daniel doktorerar i datavetenskap på BTH och KTH och forskar i hur dagens teknikförändringar påverkar musikindustrin. Jag kom först i kontakt med Daniel och MusicLink när de kontaktade mig för nästan två år sedan för att få en introduktion till mashups och mashupteknologi. Det är kul att se hur långt de har kommit sedan dess!

Datainsamling och analyser

Idag så följer TrendMaze ca 300 artister och samlar in information från 5 huvudsakliga datakällor – Youtube, MySpace TV, MySpace, Last.fm och The Pirate Bay. Andra datakällor, tex iTunes och Spotify, kommer att läggas till med tiden. TrendMaze bygger på det egenutvecklade systemet MIMS – Muisc Intelligence Mashup Server. MIMS hämtar data från de olika datakällorna genom att använda en blandning av öppna APIer, RSS-flöden och webscraping. Den insamlade datan sammanställs till PDF rapporter som varje vecka skickas ut till kunderna, mest bestående av skiv och managementbolag (som prenummererar på denna data och betalar för statistiken på artistbasis).

Använda online data effektivt

Målet är att ha en dashboard för den digitala musikanvändningen för en artist. På detta sätt så kan man reagera effektivt på vad som händer på nätet och förutsäga vad ett uppträdande kan ha för effekter på olika sajter. När Robyn uppträdde på Letterman så innebar detta en liten uppgång av Robyns popularitet på youtube under några dagar men en 900% ökning i hennes popularitet på MySpace under en hel vecka. Med en korrekt prognos av detta så skulle man kunna ha effektivt använt genomslaget på MySpace genom annonsering och andra aktiviteter.

Framtiden

Hittills har fokus varit på att skapa ett stabilt system. Inom den närmsta framtiden kommer man att jobba på att förbättra visualiseringen av all den insamlade datan, idag finns över 35 miljoner dataposter, så det behövs ett effektivt sätt att analysera all denna data. Man har även en betarelease där kunderna kan lägga till egen data, tex framträdanden, marknadföringskampanjer, releasedatum, vilket gör att det kommer att finnas mer komplett data för TrendMaze att analysera.

Jag gillar det som TrendMaze gör och att de hjälper till att modernisera en musikindustri som till stora delar har suttit fast länge i gamla tankegångar och affärsmodeller (lyssna på Pirate Bay rättegången för ett utmärkt exempel på detta). Tack till Daniel och Sebastian på TrendMaze för all info för detta inlägg!