Vad är ett API?

APIer är en av grundstenarna när det gäller att bygga mashups, så det kanske skulle vara på plats att ge en snabb översikt av vad ett

API är. API står för “Application Programming Interface” och det är ett strukturerat sätt för externa program att använda ett system och dess data. Ett exempel är om man vill veta vilka bloggar som skriver om ett speciellt ämne, då kan man använda APIet från Knuff.se för att innefrån sitt eget program fråga Knuff.se systemet om denna information. Eftersom man kan göra detta automatiskt så kan man givetvis också använda sig av flera APIer i samma program, resultatet är då en mashup.

Kontroll

Fördelarna med att tillhandahålla ett API är att man har kontroll hur, av vilka och hur mycket ens system används. Även om ett API är öppna för alla att använda så krävs ofta att man identifierar sig med antingen användarnamn och lösenord eller via en hemlig nyckel innan man kan använda sig av APIet. Det gör att den som gör APIet tillgängligt sedan kan sätta gränser på hur mycket APIet får användas. Ofta finns det rätt höga gränser och vill man använda APIet ännu mer så måste man ofta betala för detta. En sådan modell gör att det är gratis att använda APIer fram tills dess att man har skapat en riktigt framgångsrik mashup, då måste man börja betala för tjänsten.

Systemoberoende

En annan mycket viktig fördel med ett API är att det är ett strukturerat, ofta systemoberoende sätt att få datasystem att prata med varandra. Så länge APIet är oförändrat så kan systemet bakom APIet skrivas om från grunden utan att konsumenterna av APIet märker någonting. De flesta API som används för mashups använder webbaserade protokoll och standarder som RSS, Atom, HTTP, REST, JSON och SOAP. Eftersom det finns färdiga bibliotek i de flesta programmerinsspråk som kan hantera dessa standarder så betyder det att alla som kan programmera kan använda dessa APIer. Fler och fler program riktat mot mindre tekniskt kunniga användare kan också kommunicera med hjälp av dessa protokoll vilket betyder att det blir lättare och lättare för icke-geeks att bygga mashups.