5 vanliga misstag när företag implementerar mashups

I början av december (jag vet att jag är lite sent på det…) så publicerade Fast Company en mycket intressant artikel med namnet Considering Mashups in Your Enterprise? Here’s the 5 Common Mistakes to Avoid. De radar upp fem vanliga misstag som görs när man ska implementera mashups i ett företag:

  1. The ‘Fall for the Buzz’ Mistake. Bara för att en produkt kallas något med “mashup” så betyder det inte att det är en mashup produkt, att döpa om en existerande produkt till något med mashup betyder ju ingenting när man faktiskt ska använda den.
  2. The Self-Serve Mistake. Tro inte att man inte behöver IT-avdelningen, även med mashup teknologi så kan inte affärsanvändarna göra allt själva. IT-avdelningens roll är dock annorlunda vad gäller mashups, genom att tillhandahålla en infrastruktur så kan affärsanvändarna lösa sina egna problem lättare (istället för att allt ska göras av IT folket).
  3. The SOA Mistake. SOA (Service Oriented Architecture) är inte ett krav för att börja med mashups, men mashups kan vara ett bra komplement till en SOA strategi. SOA tar åratal och miljontals kronor att införa i ett stort företag, men mashups kan man starta med redan idag och relativt billigt, man behöver inte vänta på att SOA är färdigimplementerat.
  4. The Silo Mistake. Ã teranvänd mashups, låt användare från olika delar av organisationen bygga och förbättra en mashup tillsammans.
  5. The ”Oops” Mistake. Glöm inte säkerheten! Gör det lätt för mashupbyggarna att återanvända de säkerhetslösningar som redan finns så att företaget fortfarande har koll på vem som har rätt till vilken data.

Jag tycker att detta är en bra sammanfattning. Speciellt nummer 4 och 5 är vilktiga, utan säkra lösningar som går över avdelningsgränserna så blir mashups ingen framgång. Punkt nummer 2 och 5 är bra för att lugna eventuella skeptiska röster inom en IT-avdelning, och enligt erfarenhet så finns det ofta någon skeptisk systemarkitekt som inte gillar mashups (de passar inte in i alla fina diagram och planer för den 5-årsplan som finns).

Va? Lever mashup.se?

Trogna läsare kanske är förvånade (och glada?) att se att mashup.se lever. Jag har inte varit en duktig bloggar på sistone, en hel massa andra saker har tagit min tid (såsom betalande kunder och en hel del egna projekt). Hoppas jag kan bli bättre och komma igång igen… Jag ska ju på 24 Hour Business Camp denna vecka, och då hoppas jag ha lite att skriva om.