Vemringdes API uppdaterat – nu med JSON och XML

vemringde.se så kan man söka efter telefonnummer för att lista ut om det är en telefonförsäljare som försöker få tag på en, basen för ett spamfilter för telefonsamtal helt enkelt. Nu har Vemringde uppdaterat sitt API till version 2.0. Den största uppdateringen är att man nu kan få data returnerat i JSON och XML format, inte endast text som tidigare. Detta gär det mycket enklare att använda APIet (mer JSON åt folket!).

Vill man använda APIets sökfunktionalitet så krävs snart en API nyckel, vilket man får genom att registrera sig. Vill du lista telefonnummer, dvs ladda hem hela databasen för att använda den offline, så krävs fortfarande ingen API nyckel.

Se Vemringde API – spamfilter för IP-telefoni eller API wikin för mer information om APIet.