Utvecklare – en tillgång för Trafikverket, ett hot mot Posten

Idag så publicerade Trafikverket två nya APIer på Trafiklab och grunden till hur dessa APIer fungerar bygger på en dialog som Trafikverket haft med utvecklare som har skrapat deras data. Det är ett lysande exempel på hur man faktiskt bör göra. Ett exempel på hur man inte bör göra är att Posten tvingat Postnummer.info att stänga pga av “olovlig kopiering” av en databas. Trafikverket ser utvecklare som en tillgång, Posten verkar se dem som ett hot.

Skrapad data bevisar behov

Hela grunden med öppet tillgängliga APIer och öppen data är att utvecklare utanför en organisation kan skapa nytt värde som inte kan skapas inom organisationen. Det kan vara bättre mobilappar, bättre analys av data genom att samköra med annan data, bättre systemintegrationer etc. Dessa utvecklare är då en mellanhand mellan organisationen som publicerar data och de som i slutändan konsumerar den.

Tyvärr är inte alltid data lätt tillgänglig via APIer utan endast publikt tillgänglig på en webbsajt. Det är då ofta relativt enkelt att skrapa denna data, antingen genom att skriva egna script eller genom att använda tjänster som tex Diffbot. Att någon skrapar data ses ofta som ett hot och inte som en möjlighet. Istället för att se det som om de utvecklare som skrapar innehållet “stjäl data” så kan man se det som att det faktiskt finns ett bevisat behov och en marknad för denna data.

Trafikverket – lyssnar och lär

Tågtider och Tågtavlan är ett par exempel av nya tjänster som presenterar tågdata på ett nytt lättillgängligt sätt. Båda bygger de på tågdata som har hämtats in från Trafikverket helt eller delvis genom att skrapa Trafikverkets webbsidor. Förutom att bygga egna tjänster på denna data så publicerar Erik Eng bakom Tågtider ett API och Theodor Storm bakom Tågtavlan har även ett API.

När Samtrafiken (organisationen bakom Trafiklab), Viktoriainstitutet och Trafikverket fick stöd från VINNOVA att utveckla ett pilotprojekt med öppen tågdata så såg de inte dessa skrapande utvecklare som ett hot utan som en tillgång. De bjöd istället in Erik, Theodor och Anders Granåker som har utvecklat Windows Phone appen Tågtid till en workshop och en dialog om vilken data som Trafikverket bör publicera och hur det bör gå till. Efter workshopen skapades även en Google Group där diskussionen fortsatte.

Väldigt mycket av den feedback man fick har använts i designen av de två nya tåg-APIer som publicerades idag. Ett väldigt konkret exempel var att tillhandahålla två APIer för två olika use cases – Traininfo för enklare svar och frågor med mindre mängder data och Trainexport för stora mängder data som sedan kan analyseras lokalt. Utan dialogen med utvecklarna som redan använde datan så hade dessa APIer sett helt annorlunda ut och varit mycket mindre användbara.

Enligt Lars-Olof Hjärp på Trafikverket så ska de “… arbeta för att få igång tjänsteutvecklingen på marknaden och att vi på verket i större grad ska arbeta med att förse denna marknad med så bra data som möjligt“. I och med dialogen med utvecklarna så får Trafikverket “en massa kunskap och hjälp av er att förstå de krav och behov som vi behöver tillgodose för att kunna följa vår strategi och bli en bättre dataförsörjare“.

Bara så ni vet så är Samtrafiken en av mina kunder och jag har jobbat med Trafiklab och Trafikverket när det gäller dialogen med utvecklare och publiceringen av de nya APIerna.

Posten – hotar med stämning

Ett företag som inte är lika öppet för att ha en kreativ dialog med utvecklare är Posten. De sitter på information om postnummer som inte är helt enkel att komma åt. För att lösa detta problem så skrapade Fredrik Wallgren Postens publika postnummerinformation från deras webbsajt och publicerade det i form av ett API på Postnummer.info. Som tack fick han följande brev:

Angående nedladdning av Posten ABs postnummerdatabas

Det har kommit till vår kännedom att Posten ABs postnummerdatabas

olovligt har kopierats till www.postnummer.info.

Mot bakrund av att du står som innehavare av denna domän tillskriver

vi dig och ber dig att omedelbart upphöra med tillhandahållandet av

postnummerdatabasen.

Vi ber dig att senast den 19 september 2012, bekräfta att det olovliga

utnyttjandet av databasen upphört. I det fall att det olovliga

utnyttjandet inte upphört kommer Posten AB att vidta rättsliga

åtgärder.

Om Posten har lagligt rätt eller inte låter jag vara osagt (även om jag är skeptisk), men att Posten gör helt fel ur marknadsföringssynpunkt är ju tydligt och klart. Hur kan ett lättanvänt postnummer-API skada Posten? Kanske leder det till hemskheten som att fler skickar brev eller att man kan ta reda på vilket postnummer Hudiksvall har utan att gå till Posten.se. Vad de borde gjort istället är antingen att ignorera lilla Postnummer.info eller att bjuda Fredrik Wallgren på en kaffe och fråga honom om vilka som använder hans API och vad Posten kan erbjuda för att möta samma behov.

I och med Postens hot så stängde Fredrik ner APIet på Postnummer.info. Det är synd men fullt förståeligt. Jag har själv fått liknande brev och de suger livsglädjen ur en och det är ofta inte värt den tid och energi som krävs för att kämpa emot.

Jag har försökt nå advokaten bakom det hotfulla brevet för en kommentar och jag har försökt få en kommentar om saken från andra på Posten, men utan någon framgång. Om ni inte har gissat det redan så är Posten inte en av mina kunder, men om någon på Posten vill ha lite tips om hur det här med utvecklardialog och APIer funkar så ring mig.

Dialog är nyckeln till framgång

Oavsett vad ni tycker om att utomstående utvecklare skrapar eller använder er data så se det som en tillgång. De bevisar ett behov och i vissa fall bevisar de också att det finns en marknad för din data. De har redan gjort en helt gratis marknadsundersökning! Istället för att ta till advokater och ord som “olovligt utnyttjande” så prata med utvecklarna. Ta reda på vilka behov de har och hur ni kan bemöta dessa behov. På så sätt kan ni få ut er data till nya målgrupper och på nya plattformar, kanske som en del i marknadsföringen av era tjänster eller som en betaltjänst som ger er en ny inkomstkälla.

Är utvecklaren dessutom en trevlig typ så erbjud en anställning direkt!

Uppdatering: Fredrik Wallgrens kod för postnummer-APIet finns på GitHub om någon känner sig manad att utmana Posten.