Online PR om Google Mashups

Online PR skriver om “10 år framtid av Google mashups” med anledning av att Google i dagarna firade sin 10e födelsedag. Inlägget handlar om hur Google tillhandahåller öppna tjänster och APIer, och hur det antagligen är var deras framtid ligger:

“Det är nog även inom detta segment som Google har sin starkaste framtidstillväxt. Genom att öppna för att användarna själva kan sätta ihop Googles tjänster får de möjlighet att växa på bredden i utbudet mot företag och individer samtidigt som de kan fortsätta sitt inslagna spår och utveckla nya tydliga tjänster som kan lanseras var för sig”

Själv tycker jag att det intressantaste är att Googles öppna APIer och möjligheterna att bygga mashups uppmärksammas på en blogg om marknadsföring. Det säger väldigt mycket om var utvecklingen är på väg och att öppenhet även på det tekniska området är en utmärkt marknadsföringskanal.

.