Mozilla Ubiquity – kommandon för att interagera med webben

Mozilla Labs har precis lanserat en plugin till Firefox som heter Ubiquity. Det är en prototyp för hur man kan använda vanligt språk (ingen programmering) för att lätt lösa komplexa problem.

För att planera en resa på webben så innebär det ofta att söka flygtider och priser, hitta en karta till stället man ska till, kommunicera med resekamrater via twitter eller mail etc etc. Detta innebär att man måste spendera mycket tid, besöka många olika webbsajter och använda flera olika applikationer. Tanken med Ubiquity är att ett sådant scenario ska kunna göras med hjälp av att uttrycka problemet på ett naturligt sätt, genom att använda vanligt språk. På Mozilla Labs blog så skriver Aza Raskin att “Mashups help in some cases but they are static, require Web development skills, and are largely site-centric rather than user-centric.”

Ubiquity Firefoz pluginen är fortfarande rätt begränsad, men det är ju vad man kan förvänta sig av en prototyp v0.1. När den är installerad så startar man den via ett kortkommando (CTRL-Mellanslag tex) och får då upp en textruta där man kan skriva in sina kommandon. Exempel på kommandon är “wikipedia” (söker widipedia.com), “map” (tar upp en Google Map) och “translate” (översätter ett ord eller en fras från ett språk till ett annat). Till att börja med så är dessa kommandon väldigt begränsade, det är ju inte så stor skillnad på att gå till wikipedia och söka än att öppna Ubiquity och söka på wikipedia. Men man kan också utveckla sina egna kommandon också och dela med sig av dem via sin webbsajt. Användarna kan då prenummerera på dina kommandon och expandera Ubiquitys funktionalitet. Mozilla Labs hoppas att det med Ubiquity ska utvecklas tjänster som tillåter en att boka en resa genom att beskriva vad man vill, tex “Boka en resa från Köpenhamn till Mexico City, ej via USA. Maila resedetaljerna till mina vänner i Mexico City och uppdatera min kalender.”

Ubiquity är ett mycket intressant experiment, men än så länge är det inte mer än ett experiment. Under de senaste decenierna så har det forskats mycket om hur man kan använda naturligt språk för att styra datorer, och än har inte någon riktigt lyckad applikation skapats. Kanske är Ubiquity ett steg på vägen. Att Mozilla ligger bakom borgar för öppenhet och att Ubiquity kan få ordentlig spridning. Eftersom Ubiquity verkligen är en mashup plattform med väldigt stor potential så tror jag att det kan skapas intressanta mashups med det väldigt snabbt.