Hjälp till att översätta rpxnow.com till svenska!

Rpxnow är en tjänst som gör att man bara med ett par rader kod inloggning via Facebook, Google, Yahoo, MySpace, AOL och OpenID. Ett bra exempel på hur det kan användas är på

Bloggy, där man kan logga in med tex sitt Facebook användarnamn. Det är gratis att använda, men det finns extratjänster att betala för om man behöver det. För att använda rpxnow på svenska sajter så bör tjänsten givevis vara på svenska, och inte engelska. Så jag kontaktade Janrain (företaget bakom rpxnow) och deras svar var att om jag kan hjälpa dem att översätta följande texter till svenska så kommer de att erbjuda rpxnow på svenska.

Detta är vad som ska översättas och mina försök till översättning, som ni ser så har jag bara frågetecken på en del ställen. Föreslå korrigeringar etc i kommentarerna till detta inlägg så ska jag sammanställa allt och skicka till Janrain…

 • “Sign into Google” = Logga in på Google
 • “Sign In” = Logga in
 • “Enter your AOL screenname” = Ange ditt AOL användarnamn
 • “Or pick another third-party account” = eller välj ett annat tredjepartskonto
 • “Pick an OpenID provider” = Välj en OpenID leverantör
 • “Select one of these third-party accounts” = Välj ett av dessa tredjepartskonto
 • “Please enter your screenname” = Var god att ange ditt användarnamn
 • “Please enter your OpenID” = Var god ange ditt OpenID
 • “Your OpenID must be a URL” = Ditt OpenID måste vara en URL
 • “Unable to contact your OpenID” = Det går inte att kontakta ditt OpenID
 • “The OpenID you entered was not found” = Det OpenID du angav hittades inte
 • “There was an error looking up your OpenID” = Ett fel uppstod när vi letade efter ditt OpenID
 • “Use a different OpenID server” = Använd en annan OpenID server
 • “The URL you entered does not appear to be an OpenID” = URLen du har angivit verkar inte vara ett OpenID
 • “Discovery failed for the OpenID you entered” = ??? misslyckades för det OpenID du har angivit
 • “SSL verification failed for your OpenID” = SSL verifieringen misslyckades för ditt OpenID
 • “Bad response from OpenID server” = ??? från OpenID servern
 • “OpenID authentication cancelled” = OpenID autentisering avbryten
 • “SSL verification failed for OpenID endpoint” = SSL verifieringen misslyckades för ditt OpenID ???
 • “Facebook login malfunction” = ???
 • “Server temporarily down for maintenance” = Servern är tillfälligt nere för underhåll
 • “Temporary failure contacting server” = Tillfälligt fel när vi försöker kontakta servern