Framtiden är ljus – PSI-lagen är här

Framtiden är ljust – PSI-lagen är här
Svenska myndigheter har stora mängder data som hittills har varit svår (för att inte säga omöjlig i många fall) att komma åt. Tänk på hur antalet vädersajter har exploderat på senaste, till stora delar tack vara norrmännens gratis statligt finansierade väder API från yr.no. Hur hade det sett ut om samma data var tillgängligt gratis (eller billigt, vilket det inte är nu) i ett användbart format från SMHI? Eller för den delen om data från alla svenska myndigheter? Från och med idag så är det faktiskt lag på att myndigheter ska göra sin data tillgängligt på ett enkelt sätt (= XML, RSS, REST etc), idag så börjar nämligen PSI-lagen gälla. Myndigheterna får endast ta betalt för datan i den mån att de täcker sina kostnader, men eftersom det faktiskt inte kostar många utvecklingstimmar att tillhandahålla ett API till redan existerande system så borde det inte kosta särskilt mycket att använda dessa tjänster.
Nu är det bara att hoppas att myndigheterna verkligen följer denna lag. För att pusha generaldirektörerna lite så har Jonas Lejon och Joakim Jardenberg författat ett öppet brev till dem:
Kära generaldirektörer, låt oss tillsammans göra världen bättre!
Ni sitter sedan många år tillbaka på stora mängder data som är intressant ur flera aspekter. Det handlar om information som vi skattebetalare redan betalt för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. genom skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella. Men ofta har det varit förknippat med stora kostnader och svårtillgängliga lösningar. Äntligen ser vi en ändring komma till stånd.
Att vi entreprenörer kan ta del av denna information även elektroniskt har vunnit laga kraft sedan idag, den 1:a juli 2010. Den så kallade PSI-lagen (Prop. 2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla.
Att ni själva sitter på kunskapen att förädla denna information i viss mån är mycket möjligt, rent av sannolikt, men om fler får möjlighet att jobba tillsammans så kommer garanterat resultaten att bli ännu bättre. Det saknas sannerligen inte internationella exempel på de effekter man får av att släppa publikt data tillgängligt för vidareutnyttjande.
Vi vill därför uppmana alla myndigheter och deras chefer att snarast börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Citerar från regeringskansliets sida om PSI – vidareanvändning av information:
”Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”
För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.
Ovanstående text är i huvudsak författad av Jonas Lejon (ansvarig bland annat för tjänsten govdata.se), bearbetad av Joakim Jardenberg (bland annat projektledare för Makten och Öppenheten) och helt fri att kopiera, bearbeta och vidarebpublicera enligt CC0.

Svenska myndigheter har stora mängder data som hittills har varit svår (för att inte säga omöjlig i många fall) att komma åt. Tänk på hur antalet vädersajter har exploderat på senaste, till stora delar tack vara norrmännens gratis statligt finansierade väder API från yr.no. Hur hade det sett ut om samma data var tillgängligt gratis (eller billigt, vilket det inte är nu) i ett användbart format från SMHI? Eller för den delen om data från alla svenska myndigheter var allmänt tillgänglig?

Från och med idag så är det faktiskt lag på att myndigheter ska göra sin data tillgängligt på ett enkelt sätt (= XML, RSS, REST etc), idag så börjar nämligen PSI-lagen gälla. Myndigheterna får endast ta betalt för datan i den mån att de täcker sina kostnader, men eftersom det faktiskt inte kostar många utvecklingstimmar att tillhandahålla ett API till redan existerande system så borde det inte kosta särskilt mycket att använda dessa tjänster.

Nu är det bara att hoppas att myndigheterna verkligen följer denna lag. För att pusha generaldirektörerna lite så har Jonas Lejon och Joakim Jardenberg författat ett öppet brev till dem:

Kära generaldirektörer, låt oss tillsammans göra världen bättre!

Ni sitter sedan många år tillbaka på stora mängder data som är intressant ur flera aspekter. Det handlar om information som vi skattebetalare redan betalt för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. genom skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella. Men ofta har det varit förknippat med stora kostnader och svårtillgängliga lösningar. Äntligen ser vi en ändring komma till stånd.

Att vi entreprenörer kan ta del av denna information även elektroniskt har vunnit laga kraft sedan idag, den 1:a juli 2010. Den så kallade PSI-lagen (Prop. 2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla.

Att ni själva sitter på kunskapen att förädla denna information i viss mån är mycket möjligt, rent av sannolikt, men om fler får möjlighet att jobba tillsammans så kommer garanterat resultaten att bli ännu bättre. Det saknas sannerligen inte internationella exempel på de effekter man får av att släppa publikt data tillgängligt för vidareutnyttjande.

Vi vill därför uppmana alla myndigheter och deras chefer att snarast börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Citerar från regeringskansliets sida om PSI – vidareanvändning av information:

”Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”

För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.

Ovanstående text är i huvudsak författad av Jonas Lejon (ansvarig bland annat för tjänsten govdata.se), bearbetad av Joakim Jardenberg (bland annat projektledare för Makten och Öppenheten) och helt fri att kopiera, bearbeta och vidarebpublicera enligt CC0.