Fler mashups i lågkonjukturen?

Per à ström skriver på Blogg 2.0 om Samband mellan konjunktur, API och små projekt?, dvs hur dagens finansiella problem kan leda till en explosion av mashups. Här är ett smakprov:

Jag tror att konjunktursvackan som är på ingång kan leda till ett riktigt API- och mashup-genombrott. Alltså många tjänster lanseras som bygger på innehåll, feeder och funktioner från andra tjänster.

Det är dags granska sitt egna innehåll och vad man vill och kan tillhandahålla genom API:er. Hur görs det bäst tillgängligt, och vad kan vi själva göra med vårt innehåll om vi använder någon annans API? Vilken information fattas, behöver vi komplettera något (taggar, koordinater, kategorisering etc.)? Och vilken helt ny typ av information ska vi hämta in och göra tillgänglig?

Jag håller helt och hållet med. Det finns ju så många tillgängliga APIer och så stora möjligheter. Själv så hoppas jag verkligen att Per har rätt, jag har ju lämnat mitt jobb för att satsa på den trenden. Läs hela hans post på Blogg 2.0.

PS. Jag nämner inte Per à ströms inlägg pga att han refererar till mashup.se, men tack i alla fall Per!