Cloud computing och framtidens datacentra

Lennart Frantzell skriver intressant om Cloud computing och framtidens datacentra. NGDC-mässan i San Francisco på bloggen

Det Progressiva USA.

_</p>

Datacentra är själva grunden för dagens kunskapssamhälle och hjärtat av Cloud Computing, den nya IT-paradigm som gör det möjligt för oss alla att koppla upp oss mot gratisprodukter som GMail, YouTube, Blogger, sociala webbsajter och Google.

Ett par tusen svenskar bloggar t.ex. på Googles Blogger men har ingen aning om var deras blogg egentligen ligger. I England, Holland, USA? Ingen vet och ingen bry sig. Den ligger någonstans på Internet, det räcker.

Kan man ens tillämpa svensk lag på bloggar som ligger utomlands?

</em></blockquote>

Det finns stora möjligheter att använda Cloud Computing själv utan att det blir komplext eller dyrt. Amazons S3 och EC2 webservices är ett exempel, Google App Engine ett annat. Mer om detta i senare inlägg här på mashup.se.