Är öppna APIer ett måste för företag?

APIer är mer och mer sättet som folk hittar till företag och använder ett företags tjänster, det är bara att titta på Twitter, Facebook eller Salesforce för att se lysande exempel på detta. Företag måste vara en del i nätets ekosystem för att vara framgångsrika i framtiden. Detta görs bla genom att använda sig av utvecklare som via användning av ett företags öppna API för företaget ut till nya kunder. Varje framgångsrik användning av ett API är inte bra både för användaren av. Alltså kommer utvecklare att stå mellan företag och deras kunder vilket innebär nya utmaningar för företagen.

Detta och mycket mer går Sam Ramji från Apigee igenom i denna presentation från Web 2.0 Expo i New York. Det är rätt många slides, men det är väl värt att gå igenom presentationen, speciellt om ditt företag funderar på om ni ska ha ett API eller inte (och funderar ni inte på det så borde ni göra det).


<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODYyNTk3NDAwMzMmcHQ9MTI4NjI1OTc*ODIyMiZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YmFmZjUwM2JiMWYx/NGYzOTgyMGMxNTk*N2Y*NTU3MzImb2Y9MA==.gif" /></p>

</center>

Behöver ni hjälp med ert API eller undrar ni om vad APIer kan göra för er så kontakta mig så kan vi diskutera saken.