6 miljarder Twitter API anrop per dag

Tidigare i september så var Twitters API tech lead Raffi Krikorian på Berkeley för att rektyrera folk, och då höll han en presentationen Twitter by Numbers. Några höjdpunkter ur presentationen är att Twitter nu hanterar 6 miljarder API anrop per dag, vilket betyder fantastiska 70000 anrop per sekund. De kan inte använda MySQL eftersom det bla inte genererar IDn snabbt nog (!) så det har utvecklat sin egen databas – flockdb.

</p>

</center>

Tidigare så har Twitter avslöjat att 75% av deras trafik kommer via APIet. Kort sagt så är webbsajten twitter.com endast en sidoprodukt, Twitters viktigaste produkt är utan tvekan deras API.