Web 2.0 och Mashups når de stora företagen…

Det är inte bara startups och de stora internetföretagen (Google, Yahoo, Microsoft) som håller på med Web 2.0 och Mashups längre. BEA (dominerande företag när det gäller servermjukvara och sånt för stora företag) planerar att i början på 2007 komma ut med flera applikationer för företag som vill använda sig av RSS, WiKis, mashups, blogs och andra Web 2.0 resurser.

De applikationer BEA planerar att släppa är:

  • Runner – för att bygga Mashups av alla de applikationer stora företag har genom , fungerar som en proxy mellan backend applikationerna och browsern.
  • Graffiti – en community sökmotor som tar hänsyn till vem som gör vad för att skapa länkar mellan olika dokument och personer.
  • Builder – låter användare bygga sina egna mashups genom ett drag-and-drop interface.

Intressantast är inte exakt vad BEA planerar att göra, utan bara det faktum att det görs. Om BEA gör det här så håller garanterat Oracle, IBM och andra på med liknande initiativ. Det kommer säkert att ta några år, men det är oundvikligt att Web 2.0 koncept för eller senare bli en del i vardagslivet på stora företag och institutioner. Men då är väl redan Web 2.0 pasé och ute (en del tycker att det redan är så)…

Läs mer på ZDNet:

BEA showcasing new Web 2.0 portal framework