Utkast till öppen API-licens – vad tycker du?

UPPDATERING 2013-11-29: Resultatet av detta projekt finns på Svensk API-licens.

Som jag tidigare skrivit om så är jag med i ett projekt för att skapa en API-licens som de som publicerar företag kan använda sig av gentemot de som använder APIet, ett användaravtal helt enkelt.

Projektet finansieras av VINNOVA och resultatet kommer att spridas utan kostnad till alla som är intresserade. Nu har vi kommit så långt att vi har ett utkast och vi skulle vilja veta vad ni tycker!

Vem är licensen menad för?

Som vi ser det så har licensen två huvudsakliga användare:

  • Enskilda utvecklare eller småföretag som publicerar ett API. Dessa ska kunna ta licensen mer eller mindre rakt av för att snabbt och enkelt få en användarlicens.
  • Större företag som publicerar APIer. Dessa kommer troligtvis ta vårt arbete som ett första steg i att sätta samman sin egen licens med hjälp av sina egna advokater.

I båda fallen så hoppas vi att alla ska kunna spara tid och pengar samt producera en bättre licens. För utvecklare så hoppas vi dessutom att resultatet ska vara en licens som är lätt att förstå och att det är enkelt att spåra vad (om något) som har ändrats i licenstexten.

Vägval och licensvillkor

Bland de leverabler projektet har så är de viktigaste:

  • Vägvalsdokument – beskriver olika vägval ett företag som publicerar ett API behöver ta för att skapa en användarlicens. Exempel på frågor är om APIet sprider integritetsskyddat material, om man måste hänvisa till källan när man använder APIet och om man får använda APIet kommersiellt.
  • Licensvillkor – innehåller själva den legala licenstexten, exakt vilka paragrafer man behöver baseras på valen i vägvalsdokumentet. Målet med denna text är att den ska vara läslig för alla samt ta vara på både utvecklares och API-företagens intressen.

Ladda gärna ner dokumenten och läs igenom dem och dela med dig av din feedback.

Övriga dokument

Licenstexten refererar till flera andra dokument, tex prislista och policy för förändringshantering i APIet. Dessa dokument håller vi separat från själva licensen eftersom de kommer att se väldigt annorlunda ut från fall till fall och vi vill hålla licensen så enkel som möjligt. En sak som vi speciellt vill ha feedback på är om detta val är vettigt och om vi har fått med referenser till alla relevanta dokument eller om vi har missat något.

Vad tycker du?

Vi vill ha och behöver er feedback! Saknas något? Finns något onödigt med? Är något oklart? Gå in på projektets Facebookgrupp och skriv vad du tycker. Tillsammans kan vi producera en API-licens som är riktigt användbar för alla parter!