En sammanfattning av svenska Web 2.0 sajter

Read/Write Web sammanfattar Björn Fant de få svenska Web 2.0 sajter som finns idag. Det är en tråkigt kort lista, men det är ganska heltäckande. Han nämner:

Det är inte en lång lista… På Next Generation Internet pekar de ut att det är en hel del kopior av amerikanska koncept (Digg -> digga, YouTube -> Bubblare), vilket givetvis är sant. Visst är det synd att det inte finns mer orginella sajter, men i brist på det så tar jag en svensk välgjord kopia hellre än jag ser endast amerikanska original. Om Bubblare och andra kommer igång och blir mainstream så kan det kanske få någon påhittig person att våga satsa på en ny ide, och då kanske (många kansken här) Sverige kan vakna från sin internetdvala.

Läs mer:

Read/Write Web – Top Web Apps in Sweden

Next Generation Internet – Inte bra Sverige