Bra översikt av Web 2.0

Robert Sahlin har skrivit en bra översikt av Web 2.0 på sin blog Webbstrategi , de viktiga delarna av Web 2.0 som han nämnder är:

  • Användargenererat innehåll
  • Syndikering
  • Mashups
  • AJAX

Hans översikt är väl värd att läsa och hans blog hamnar i min ständigt växande lista av bloggar jag måste läsa.

Läs mer:

Webbstrategi – Webb 2.0 – en beskrivning