APIer för energidata behövs

När fler och fler produkter för smarta hem börjar leta sig ut på marknaden öppnar man för en tjänsteutveckling som vi inte tidigare haft tillgång till. Jag tänker på Kickstarter-projekten SmartThings, Ninja Blocks och LifeX, men även på lösningar från giganterna som Philips Hue och OEM-lösningar direkt från energileverantörerna. I Sverige hittar vi lundaföretaget Telldus som fokuserar på att integrera flera olika produkter genom bland annat ett öppet bibliotek och API.

Trafikinformation och användningen därav har fått ett ordentligt uppsving de senaste åren med hjälp av bland annat drivkrafterna bakom Trafiklab. Nu behövs ett liknande ryck för att inspirera energiföretagen att öppna tillgången till sin data via APIer. På så sätt kan utvecklare kombinera de produkter som är på intåg med en mängd data för nya typer av tjänster.

Som ett led i Elis, ett forskningsprojekt under ledning av Malmö högskola där vi undersöker plattformar och tjänster för energioptimering i befintlig byggnation, vill vi veta vilka möjligheter det finns att koppla externa datakällor till dessa tilltänkta tjänster. Efter en preliminär undersökning framkommer det att det inte riktigt är så enkelt som man skulle önska.

Vad vill vi?

Exempelvis skulle en tjänst byggt med hjälp av APIer kunna hjälpa kund att avgöra hur en övergång till spotpriser på el skulle påverka elräkningen. För att göra en sådan analys behöver man givetvis tillgång till elpriserna och sin egen elförbrukning. Även om viss tillgång till elpriserna finns är eldatan inlåst hos kundens elleverantör.

Ett intressant initiativ från Göteborg, Playback Energy, vill göra det enklare för kunden att ta del av sin eldata. De riktar sig till elbolagen för att jobba med dem och göra datan tillgänglig för deras kunder genom APIer som utvecklare kan använda för att bygga nya typer av eltjänster.

Vilka data finns idag?

Några svenska myndigheter publicerar redan idag intressant data på sina respektive sajter, ingen av dem i form av ett API. De jag hittat hittills är:

  • NordPool Spot – nordiska elpriser i HTML-tabeller med möjlighet att exportera till excelfiler. Uppdateras dagligen. Finns även historisk data att ladda ner så långt tillbaka som 1996.
  • Svenska Kraftnät – historisk statistik över elförbrukning och elproduktion i Sverige. Finns statistik för flera år för både månad och timme. All data i excelfiler.
  • Svensk Fjärrvärme – priser och produktion av kraftvärme och fjärrkyla för alla medlemsföretag i Svenska Fjärvärme. Datan finns att ladda ner som excelfiler.
  • Vindkraftsproduktion – elproduktion sorterat per vindkraftverk i Sverige, över 2800 stycken. Uppdateras dagligen och datan finns i HTML-format.
  • SCB och Energimyndigheten – utöver de nämnda ovan samlar både SCB och Energimyndigheten årliga rapporter från el, värme, och vindkraftproduktion. Data finns att tillgå per region och kommun, oftast i PDFer eller excelfiler.

Det är också otydligt till vilken grad utvecklare får använda datan omnämnd ovan. Tydligare riktlinjer för kommersiellt och icke-kommersielt bruk behöver finnas med som ett komplement till ett lättanvänt API.

Vad gör vi åt det?

Förmodligen (förhoppningsvis) finns det fler som bör finnas med i listan och med en snäll spark i baken på energiföretagen och myndigheterna kanske vi till och med ser dem på mashup.se framöver. Med bättre tillgång till energidatan genom APIer är jag övertygad om att vi kan få se riktigt nyttiga och häftiga tjänster för den hårdvara som börjar leta sig ut på marknaden.

Bild: Hyllie vattentorn by Hyllie centrum