Varför bör man öppna data?

På senaste tiden har jag och mitt företag Dopter jobbat en hel del med olika öppna data initiativ och jag får ofta frågan om varför kommuner/landsting/myndigheter överhuvudtaget behöver bry sig om öppna data. Här är de skäl jag kommer på…

Interna besparingar

Det blir enklare för alla internt att komma åt data vilket i sin tur leder till besparingar. Danska regeringen beräknar att de kan spara 260 miljoner danska kronor med öppna data genom att danska myndigheter då på ett enkelt sätt kan använda varandras data. Det kanske inte finns så stora besparingar att göra i din kommun, men det finns garanterat besparingar att göra.

Extern innovation

Genom att låta externa parter analysera och använda öppna data så leder det till nya bättre tjänster, som i sin tur leder skatteintäkter, bättre tjänster för medborgarna och minskat behov att kommunen själv behöver producera dyra tjänster. Troligtvis så kommer även externa parter att komma på smarta sätt för myndigheten att spara pengar genom att göra saker på andra mer effektiva sätt. Det finns stor kunskap, intelligens och driv även utanför offentlig sektor – använd den!

Ökad insyn och demokrati

Vi medborgare har betalt för all data, vi har rätt att få se den. Det mesta är ju redan tillgängligt enligt offentlighetsprincipen men ändå dolt för allmänheten eftersom man måste betala för papperskopior för att få ut datan. “Security through obfuscation” är inte bra i programmeringssammanhang och det är inte heller bra ur samhällssynpukt. Låt journalister gräva i vår gemensamma data, låt oss alla tillsammans göra samhället lite bättre.

Bra PR

Det går att få riktigt bra PR för de politiker, kommuner och myndigheter som står i bräschen för öppna data. Snart kommer det att gå så långt att det kommer att vara något negativt att inte stödja öppna data. Vill du leda eller vill du halka efter inför valet om knappt ett år?

Ett måste

De måste enligt PSI-direktivet, och för eller senare blir det lag. Det är roligare att göra saker utan tvång, så varför vänta?

Mindre beroende

Bra sätt att göra sig mindre beroende av dyra leverantörer. Genom att öppna upp data så bryter man sig fri från de silos som gamla systemleverantörer skapat, plötsligt går det att koppla ihop alla möjliga system utan dyra extramoduler. Dessutom kan små företag och individer göra saker med vår gemensamma data.

Det är rätt sak att göra

Det vet ni redan innerst inne, så gör rätt data och släpp er data fri!

Har jag missat något argument?

Bild från Brenda-Starr på Flickr.