Eventkalender

Jag har själv saknat en kalender som samlar alla events som har att göra med APIer, Öppen data, Semantiska webben, Hackathons och Internetteknologi i allmänhet, så nu har jag gjort en själv. Framförallt är det svenska events, men det inkluderar även vissa stora eller speciellt intressanta internationella events. Saknar ni något så kontakta mig på twitter eller via mail.