API-katalogen har flyttat

Svenska API-katalogen har flyttat och ligger inte längre kvar här på mashup.se. Gå istället till:

apikatalogen.se